Ftesë për shprehje interesi , Objekti: Ofrimi i kurseve të formimit profesional për përfitues të projektit YEEP
Komentet te Ftesë për shprehje interesi , Objekti: Ofrimi i kurseve të formimit profesional për përfitues të projektit YEEP Janë të Mbyllura Te rejat

Qëllimi i kësaj Ftese për Shprehjen e Interesit është të identifikojë ofruesit e kualifikuar për kurse dhe trajnime të formimit profesional të cilësuara më poshtë. Këto kurse dhe trajnime kërkohen për te mbështetur të rinjtë përfitues të projektit: Rritja e mundësive për integrim në tregun e punës të të rinjve dhe familjeve në vështirësi ekonomike– YEEP” i cili zbatohet nga Qendra Shqiptare per Popullsin dhe Zhvillimin, dega e saj Qendra Aulona Vlore, shpallim këtë ftesë publike për Shprehje të Interesit për Ofrues të Kurseve/Trajnimeve të Formimit Profesional sipas fushave/drejtimeve të kërkuara.

FTESA PËR SHPREHJE INTERESI .pdf

About The Author
sqAlbanian
en_USEnglish sqAlbanian