Thirrje për Koordinator projekti “Njësitë e qeverisjes vendore krijojnë një mjedis të favorshëm që të rinjtë të realizojnë potencialin e tyre, duke u fokusuar në ofrimin e shërbimeve dhe arritjen e vajzave dhe djemve adoleshentë në zonat e varfëra/rurale”
Komentet te Thirrje për Koordinator projekti “Njësitë e qeverisjes vendore krijojnë një mjedis të favorshëm që të rinjtë të realizojnë potencialin e tyre, duke u fokusuar në ofrimin e shërbimeve dhe arritjen e vajzave dhe djemve adoleshentë në zonat e varfëra/rurale” Janë të Mbyllura Te rejat

Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin është një organizatë jo-fitimprurëse, e cila prej vitit 1996 punon në fushën e Shëndetit Seksual dhe Riprodhues, Popullsisë dhe Zhvillimit. Në kuadër të Programit: “Bashkimi Evropian për Barazinë Gjinore në Shqipëri 2021-2022”, mundësuar nga Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë (UNFPA) me mbështetjen Financiare të Bashkimit Evropian (BE) QSHPZH dhe disa organizata të tjera të Shoqërisë Civile po zbatojnë projektin Njësitë e qeverisjes vendore krijojnë një mjedis të favorshëm që të rinjtë të realizojnë potencialin e tyre, duke u fokusuar në ofrimin e shërbimeve dhe arritjen e vajzave dhe djemve adoleshente në zonat e varfëra/rurale”.

Lexo më shumë . . . .

About The Author
sqAlbanian
en_USEnglish sqAlbanian