Interviste me Dr. Mirela Rista, obstetër gjinekologe pranë Qendrës PO degë e QShPZh në Tiranë
Komentet te Interviste me Dr. Mirela Rista, obstetër gjinekologe pranë Qendrës PO degë e QShPZh në Tiranë Janë të Mbyllura Te rejat

Dr. Mirela Rista, obstetër gjinekologe pranë Qendrës PO degë e QShPZh në Tiranë në një intervistë të dhënë për platformën më të madhe ndërkombëtare Devex si eksperte e shëndetit riprodhues. Në këtë intervistë Dr. Rista ka ndarë përvojën e saj të punës në ofrimin e shërbimeve gjinekologjike në Qendrën PO dhe kujdesin e treguar me klientët që vizitojnë qendrën, veçanërisht ata nga grupet e margjinalizuara.

https://www.devex.com/shared/2QxUaMK1

About The Author
sqAlbanian
en_USEnglish sqAlbanian