Platforma mbi dhunen me bazë gjinore
Komentet te Platforma mbi dhunen me bazë gjinore Janë të Mbyllura Platforma

Për të shijuar jetë seksuale të sigurt, pozitive, të këndshme dhe të lumtur, të rinjtë duhet të kenë njohuri, kapacitet dhe fuqi për të ushtruar të drejtat e tyre themelore. Në thelb, të drejtat seksuale janë të drejta të njeriut dhe rrjedhin nga të njëjtat parime.

SEKSIONI 1

 

SEKSIONI 2

Ushtrimi per SEKSIONIN 2

 

SEKSIONI 3

 Ushtrimi per SEKSIONIN 3

 

SEKSIONI 4

Ushtrimi per SEKSIONI 4

 

SEKSIONI 5

Ushtrimi per SEKSIONIN 5

 

SEKSIONI 6

Ushtrimi per SEKSIONIN 6

 

Në përfundim të gjithë trajnimit, duke iu përgjigjur të gjitha pyetjeve të ushtrimeve të vendosura për secilin seksion, pjesmarrësit do të pajisen me një çertifikatë nga QENDRA SHQIPTARE PËR POPULLSINË DHE ZHVILLIMIN.

Korigjimi i testeve do të kryhet nga ekspertët e QENDRËS SHQIPTARE PËR POPULLSINË DHE ZHVILLIMIN.

Modeli i çertifikatës

About The Author
sqAlbanian
en_USEnglish sqAlbanian