Kategori: Te rejat

Kategori: Te rejat

THIRRJE PER MENAXHER/E PROGRAMI ME KOHË TË PLOTË
Image Te rejat

Pozicioni i punës: MENAXHER/E PROGRAMI Lloji i punës: ME KOHË TË PLOTË Vendodhja: Tiranë  ORGANIZATA Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QSHPZH) është një organizatë jofitimprurëse, e themeluar në janar të vitit 1993, e cila punon për përmirësimin e politikave, legjislacionit, të drejtën për informacion dhe shërbime për çështje që shqetësojnë popullatën dhe zhvillimin e

Details
FTESË PËR OFERTË PËR ORGANIZIM EVENTESH
Image Te rejat

Të nderuar, Nëpërmjet kësaj letre, ju ftojmë të paraqesni ofertën tuaj lidhur me shërbimin e “Organizimit të Eventeve” pranë të zyrave së QShPZh m në kuadër të procedurave të prokurimit që do të zhvillohen nga organizata Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QShPZh). Lexo më shumë . . .

Details
Thirrje për Koordinator projekti “Njësitë e qeverisjes vendore krijojnë një mjedis të favorshëm që të rinjtë të realizojnë potencialin e tyre, duke u fokusuar në ofrimin e shërbimeve dhe arritjen e vajzave dhe djemve adoleshentë në zonat e varfëra/rurale”
Image Te rejat

Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin është një organizatë jo-fitimprurëse, e cila prej vitit 1996 punon në fushën e Shëndetit Seksual dhe Riprodhues, Popullsisë dhe Zhvillimit. Në kuadër të Programit: “Bashkimi Evropian për Barazinë Gjinore në Shqipëri 2021-2022”, mundësuar nga Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë (UNFPA) me mbështetjen Financiare të Bashkimit Evropian (BE)

Details
Njoftim per punësim- Drejtor Ekzekutiv
Image Te rejat

Datë 02/09/2021   Pozicioni i punës – Drejtor Ekzekutiv Vendodhja: Tiranë Afati i fundit i aplikimit:  E hënë, 13 Shtator 2021 Organizata: Qendra Shqiptare për Populisinë dhe Zhvillimin (QSHPZH) është një organizatë jo-fitimprurëse e drejtuar nga vullnetarë të cilët punojnë për përmirësimin e mirëqënies dhe shëndetit të të gjithë popullsisë në Shqipëri dhe në mënyrë

Details
ADOLESHENTËT, SI TË PARANDALOJNË DHUNËN SEKSUALE
Image Te rejat

ADOLESHENTËT, SI TË PARANDALOJNË DHUNËN SEKSUALE Ndërhyrja në edukim që forcoi aftësitë pët t’u vetëmbrojtur Intervistë e Televizionit Shqiptar me drejtoren ekzekutive të Qendrës Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QShPZh), Znj. Brunilda Hylviu: Evidencat e ndikimit të Edukimit Seksual Gjithpërfshirës tek aftësimi i të rinjve për të mbrojtur veten nga dhuna me bazë gjinore dhe ajo

Details
Takimi përmbyllës për prezantimin e gjetjeve të studimit “Evidencat e ndikimit të Edukimit Seksual Gjithpërfshirës tek aftësimi i të rinjve për të mbrojtur veten nga dhuna me bazë gjinore” dhe lancimin e platformës “Të Sigurtë nga Dhuna me bazë Gjinore dhe Seksuale”
Image Te rejat

Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QShPZh) me mbështetjen e Federatës Ndërkombëtare të Plantifikimit Familjar (IPPF) dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rininsë (MASR) ka zbatuar projektin “Edukimi seksual gjithëpërfshirës për një shoqëri gjithëpërfshirëse dhe të barabartë gjinore” Në përfundim të projektit, në datën 29 Qershor 2021, në ambinetet e Hotel Rogner,

Details
KODI I STANDARDEVE PËR ORGANIZATAT JOFITIMPRURËSE NË SHQIPËRI
Image Te rejat

NJË PRAKTIKË VETËRREGULLUESE PËR MIRËQEVERISJE, TRANSPARENCË DHE LLOGARIDHËNIE TË SEKTORIT JOFITIMPRURËS Pas një procesi aktiv gati dy-vjeçar konsultimi dhe bashkëpunimi midis organizatave të shoqërisë civile në të gjithë vendin, kemi kënaqësinë të njoftojmë krijimin e Kodit të Standardeve (KS) të Organizatave Jofitimprurëse në Shqipëri. Kodi i Standardeve prezanton një mekanizëm vetërregullues për sektorin, duke synuar

Details
FlFletëpalosje informuese mbi Shërbimet e Shëndetit Riprodhues dhe Seksual në Kujdesin Shëndetësor Parësor në Kushtet e Pandemisë së COVID -19
Image Te rejat

Fletë palosja “Shërbimet e Shëndetit Riprodhues dhe Seksual në Kujdesin Shëndetësor Parësor në Kushtet e Pandemisë së Covid – 19”

Details
Udhëzime për Qendrën Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QSHPZH) për ofrimin e qendrueshëm të shërbimeve të shëndetit seksual dhe riprodhues në kontekstin e pandemisë COVID – 19 si edhe pas saj
Image Te rejat

Maj 2021 Qëllimi i këtij udhërrëfyesi është të sigurojë udhëzime për Qendrën Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QSHPZH) për ofrimin e qendrueshëm të shërbimeve të shëndetit seksual dhe riprodhues në kontekstin e pandemisë COVID – 19 si edhe pas saj. Analiza risk/përfitim për shërbimin klinik varet nga barra/ngarkesa lokale e sëmundjes dhe konteksti shoqëror, skenari

Details
Njoftim per punësim- Oficer finance
Image Te rejat

Pozicioni i punës – Oficer/e Finance Vendodhja: Tiranë Organizata: Qendra Shqiptare për Populisinë dhe Zhvillimin (QSHPZH) është një organizatë jo-fitimprurëse e drejtuar nga vullnetarë të cilët punojnë për përmirësimin e mirëqënies dhe shëndetit të të gjithë popullsisë në Shqipëri dhe në mënyrë të veçantë të grupeve vulnerabël dhe të margjinalizuara, përmes: Advokacisë për  përmirësimin e

Details
sqAlbanian
en_USEnglish sqAlbanian