Njoftim per punësim- Drejtor Ekzekutiv
Komentet te Njoftim per punësim- Drejtor Ekzekutiv Janë të Mbyllura WHAT’S NEW

Datë 02/09/2021

 

Pozicioni i punës – Drejtor Ekzekutiv

Vendodhja: Tiranë

Afati i fundit i aplikimit:  E hënë, 13 Shtator 2021

Organizata: Qendra Shqiptare për Populisinë dhe Zhvillimin (QSHPZH) është një organizatë jo-fitimprurëse e drejtuar nga vullnetarë të cilët punojnë për përmirësimin e mirëqënies dhe shëndetit të të gjithë popullsisë në Shqipëri dhe në mënyrë të veçantë të grupeve vulnerabël dhe të margjinalizuara, përmes: Advokacisë për  përmirësimin e legjislacionit dhe politikave në fushën e të drejtave dhe shëndetit riprodhues; Ndërgjegjësimit të popullsisë dhe grupeve në rrezik për një mënyrë jetese të shëndetshme dhe për të drejtat e njeriut; Nxitjes dhe sigurimit të aksesit të barabartë, për informacion cilësor, shërbime, mjete dhe edukim të përballueshëm, në veçanti për të rinjtë dhe grupet vulnerabël.

Position Description:

Drejtori Ekzekutiv është përgjegjës për udhëheqjen e suksesshme dhe menaxhimin e organizatës duke u bazuar në drejtimin strategjik të miratuar të QShPZh-së.

Responsibilities:

  1. Udhëheqja
  • Të marrë pjesë në mbledhjet e Bordit dhe të identifikojë, vlerësojë dhe të informojë Bordin për çështjet e brendshme dhe të jashtme që ndikojnë organizatën.
  • Të krijojë kushtet e favorshme për punë në ekip të efektshme ndërmjet Bordit dhe Drejtorit Ekzekutiv dhe  ndërmjet  Drejtorit Ekzekutiv dhe stafit.
  • Të Përfaqësoje organizatën në aktivitetet e komunitetit për të përmirësuar profilin komunitar të organizatës.

Lexo me shume. . . 

About The Author
en_USEnglish
sqAlbanian en_USEnglish