Category: Te rejat

Category: Te rejat

Njoftim per punësim- Drejtor Ekzekutiv
Image WHAT’S NEW

Datë 02/09/2021   Pozicioni i punës – Drejtor Ekzekutiv Vendodhja: Tiranë Afati i fundit i aplikimit:  E hënë, 13 Shtator 2021 Organizata: Qendra Shqiptare për Populisinë dhe Zhvillimin (QSHPZH) është një organizatë jo-fitimprurëse e drejtuar nga vullnetarë të cilët punojnë për përmirësimin e mirëqënies dhe shëndetit të të gjithë popullsisë në Shqipëri dhe në mënyrë

Details
ADOLESHENTËT, SI TË PARANDALOJNË DHUNËN SEKSUALE
Image WHAT’S NEW

ADOLESHENTËT, SI TË PARANDALOJNË DHUNËN SEKSUALE Ndërhyrja në edukim që forcoi aftësitë pët t’u vetëmbrojtur Intervistë e Televizionit Shqiptar me drejtoren ekzekutive të Qendrës Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QShPZh), Znj. Brunilda Hylviu: Evidencat e ndikimit të Edukimit Seksual Gjithpërfshirës tek aftësimi i të rinjve për të mbrojtur veten nga dhuna me bazë gjinore dhe ajo

Details
Takimi përmbyllës për prezantimin e gjetjeve të studimit “Evidencat e ndikimit të Edukimit Seksual Gjithpërfshirës tek aftësimi i të rinjve për të mbrojtur veten nga dhuna me bazë gjinore” dhe lancimin e platformës “Të Sigurtë nga Dhuna me bazë Gjinore dhe Seksuale”
Image WHAT’S NEW

Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QShPZh) me mbështetjen e Federatës Ndërkombëtare të Plantifikimit Familjar (IPPF) dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rininsë (MASR) ka zbatuar projektin “Edukimi seksual gjithëpërfshirës për një shoqëri gjithëpërfshirëse dhe të barabartë gjinore” Në përfundim të projektit, në datën 29 Qershor 2021, në ambinetet e Hotel Rogner,

Details
CODE OF STANDARDS FOR NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN ALBANIA
Image WHAT’S NEW

After an active process of almost two years of consultation and cooperation between civil society organizations throughout the country, we are pleased to announce the establishment of the Code of Standards (CS) for Non-Profit Organizations (NPOs) in Albania. The Code of Standards introduces a self-regulatory mechanism for the sector, aiming to improve the work effectiveness of non-profit organizations, . . . .

Details
FlFletëpalosje informuese mbi Shërbimet e Shëndetit Riprodhues dhe Seksual në Kujdesin Shëndetësor Parësor në Kushtet e Pandemisë së COVID -19
Image WHAT’S NEW

Fletë palosja “Shërbimet e Shëndetit Riprodhues dhe Seksual në Kujdesin Shëndetësor Parësor në Kushtet e Pandemisë së Covid – 19”

Details
Udhëzime për Qendrën Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QSHPZH) për ofrimin e qendrueshëm të shërbimeve të shëndetit seksual dhe riprodhues në kontekstin e pandemisë COVID – 19 si edhe pas saj
Image WHAT’S NEW

Maj 2021 Qëllimi i këtij udhërrëfyesi është të sigurojë udhëzime për Qendrën Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QSHPZH) për ofrimin e qendrueshëm të shërbimeve të shëndetit seksual dhe riprodhues në kontekstin e pandemisë COVID – 19 si edhe pas saj. Analiza risk/përfitim për shërbimin klinik varet nga barra/ngarkesa lokale e sëmundjes dhe konteksti shoqëror, skenari

Details
Vaccancie – Finance Officer
Image WHAT’S NEW

Job Title: Finance officer Location: Tirana Albania Organization: Albanian Center for Population and Development (ACPD) is a non-for-profit organization, established in January 1993, which works for improvement of policies, legislation, the right of information and services for issues concerning population and development, and health issues including reproductive health.

Details
Dr. Mirela Rista, obstetrician guneacologist at the Center PO - branch of ACPD in Tirana
Image WHAT’S NEW

Dr. Mirela Rista, obstetrician-gynecologist at the Center PO, branch of the ACPD in Tirana - in an interview as a reproductive health expert given for the largest and well known international platform Devex. In this interview Dr. Rista has shared her work experience in providing gynecological services at the Center PO and the care shown with clients visiting...

Details
“Increasing opportunities for labor market integration of youth and families at risk – YEEP Vlora”
Image WHAT’S NEW

In the end of the first year of “Increasing opportunities for labor market integration of youth and families at risk – YEEP Vlora” project implementation, a round table conference with all project actors and cooperators was held. The round table conference discussed the topic: “Social – financial integration of ......

Details
Journal of the Resource Center for Civil Society
Image WHAT’S NEW

– Kjo gazetë, është një publikim tremujor që pasqyron aktivitetet e Qendrës Kombëtare Burimore dhe zhvillimet më të fundit në sektorin e shoqërisë civile në Shqipëri, mundësitë për financim, rritje kapacitetesh e rrjetëzim për OShC-të si dhe informacione të tjera relevante nga rajoni e më gjerë. – Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri

Details
en_USEnglish
sqAlbanian en_USEnglish