• Albanian Center for Population and Development part of the Albanian Delegation at the Global Summit ICPD +25 in Nairobi - Kenia
  • Albanian Center for Population and Development statement during the ICPD +25 Summit in Nairobi – Kenia
  • Consultative meeting for the review and improvement of Reproductive Health Law led by the expert, Mrs. Valentina Leskaj
  • Training of Maternity Health Care providers “Helping small babies to survive. Essential care for small babies”
  • Medical health care for marginalized groups – Qendra PO, Tirana
  • Round table on behalf of “European Week on Prevention of Cervical Cancer”
  • We are for free reproduction, justice and autonomy of girls and boys, women and men and families
  • Youth Group part of the project “Youth Activism to Tackle Abortion Stigma (YATAS)”
  • "Police serving at the community for preventing and handling cases of violence in the municipality of Lezha” supported by Swedish International Development Cooperation Agency
  • Informative meeting with Vlora partners in the frame of Resource Center for Civil Society Organizations – funded by Partners Albania

Our newest posts

Load More Text

THE PLATFORM “SAFE FROM SEXUAL AND GENDER BASED VIOLENCE”

Click on the PLATFORM Platforma “Të Sigurtë nga Dhuna me Bazë Gjinore Seksuale” është zhvilluar për ti mundësuar të rinjve, mësuesve, prindërve dhe anëtarëve të komunitetit aksesin në informacione dhe njohurtë lidhur me edukimin seksual gjithpërfshirës (ESGj) dhe dhunën me bazë gjinore seksuale (DhBGjS). Kjo platfromë është dizenjuar bazuar në manualin e azhurnuar për Dhunën me bazë Gjinore dhe Seskuale që Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin ka përshtatur nga Fedearata Ndërkombëtare e Planifikimit Familjar (IPPF). Materiali i strukturuar në 6 seksione kosniston në një ndërthurje të informacionit teorik me ushtrime praktike, në fund të secilit pjesëmarrësit do të pajisen me një çertifikatë pjesëmarrje me vlerësimin përkatës. Kjo paketë është hartuar për trajnerë me përvojë, edukatorë të edukimit seksual, aktivistë të OJF-ve, punëtorë të rinj dhe profesionistë të tjerë që punojnë me të rinj në rrezik përjashtimi social, siç janë të rinjtë LGBTIQ+, romët dhe të rinjtë në rrezik të diskriminimit gjinor. Personi i cili ka përfunduar kursin nuk është një edukator por dikush që ka përmirësuar kapacitetet lidhur me dhunën me bazë gjinore seksuale (DhBGjS), që ka përvojë në zbatimin e edukimit seksual gjithëpërfshirës, evidentimin dhe trajtimin e dhunës dhe abuzimit dhe garanton referim të përshtatshme ku të rinjtë mund të marrin mbështetje, nëse kanë nevojë.

Our Centers

OUR PUBLICATIONS

UNIVERSAL HEALTHCARE COVERAGE AND SRHR

Universal Healthcare Coverage and SRHR poster is designed to describe the national context in relation to Universal Health Coverage progress Read More

CERVICAL CANCER PREVENTION POLICIES ATLAS

Cervical Cancer Prevention Policies Atlas compares policies of European states on cervical cancer prevention: primary prevention, Read More

IPPF EN PARTNER SURVEY: ABORTION LEGISLATION AND ITS IMPLEMENTATION IN EUROPE AND CENTRAL ASIA

"IPPF EN Partner Survey: Abortion Legislation and its Implementation in Europe and Central Asia" looks, Read More

COMPREHENSIVE PUBLICATION ABOUT SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH AND RIGHTS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE AND CENTRAL ASIA

Comprehensive publication about sexual and reproductive health and rights in Central and Eastern Europe.. Read More

OUR PARTNERS

Partner collaborators
 
en_USEnglish
sqAlbanian en_USEnglish