PLANI KOMBËTAR I VEPRIMIT MBI MOSHIMIN 2020 – 2024
Komentet te PLANI KOMBËTAR I VEPRIMIT MBI MOSHIMIN 2020 – 2024 Janë të Mbyllura Publikime

VENDIM

Nr. 864, datë 24.12.2019

PËR MIRATIMIN E DOKUMENTIT POLITIK KOMBËTAR PËR MOSHIMIN, 2020–2024, DHE TË PLANIT TË VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E TIJ

Hartimi dhe shtypja e Planit Kombëtar të Moshimit u mbështetën nga Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë (UNFPA) dhe u koordinuan nga Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QShPZh)

PLANI KOMBËTAR I VEPRIMIT MBI MOSHIMIN 2020 – 2024 .pdf

About The Author
sqAlbanian
en_USEnglish sqAlbanian