Formësimi i kornizës gjuhësore dhe mobilizimi për ndryshim progresiv në fushën e shëndetit seksual dhe riprodhues
Komentet te Formësimi i kornizës gjuhësore dhe mobilizimi për ndryshim progresiv në fushën e shëndetit seksual dhe riprodhues Janë të Mbyllura Te rejat

Në periudhën 2017-2019 Qendra Shqiptare për Popullsi dhe Zhvillim (QSHPZH) zbatoi një iniciativë për formësimin e kornizës gjuhësore mbi shëndetin dhe të drejtat seksuale dhe riprodhuese. Përmes kësaj iniciative QSHPZH zhvilloi mesazhe që ndikuan njerëzit e tërhequr nga vlerat e tyre, mesazhe të amplifikuara duke siguruar mbështetjen e partnerëve të shoqërisë civile dhe duke i mobilizuar ato në avokimin e përbashkët me audiencën e synuar, aktorët politikë etj. Mesazhe mbi edukimin seksual gjithëpërfshirës, kontracepsionin, abortin, të drejtat e grave u zhvilluan dhe u ndanë me të rinjtë, prindërit, mësuesit, dhe anëtarët e komunitetit.

  • Në kuadrin e projektit, mbi 150 njerëz përfshirë të rinj, gra, studente të Fakultetit të Infermierisë, përfaqësues nga organizatat lokale, Drejtoria Rajonale e Shëndetit, qendrat e kujdesit shëndetësor dhe anëtarët e komunitetit u arritën me mesazhe të përshtatura gjatë 4 fushatave ndërgjegjësuese.
  • 20 gazetarë tani janë pajisur me aftësi të mjaftueshme për të përdorur kornizat gjuhësore në artikujt e tyre dhe për të adresuar rastet e detyrimit gjinor.
  • 42 përfaqësues nga partnerët kryesorë të QSHPZH përfshirë UNFPA, organizatat e shoqërisë civile, institucionet shëndetësore, media, dhe akademitë dhe përfituesit e programeve u njohën me iniciativën e re dhe u inkurajuan që të bashkohen me aktivitetet e projektit dhe të zbatojnë më tej korniza të reja në planet e tyre të punës.
  • 200 persona, anëtarë të rrjetit të OJQ-ve dhe institucioneve shtetërore në Vlorë, anëtarë të Mekanizmit Rajonal të Referimit të dhunës me bazë gjinore marshuan përtej bulevardit kryesor të Vlorës me sloganin ” Më dëgjo edhe mua” – duke kërkuar nga vendimmarrësit që të përfundojë dhuna ndaj grave dhe vajzave; – gratë kanë nevojë për mbrojtje nga shfrytëzimi ekonomik dhe shoqëror; gratë kanë nevojë për mbrojtje nga margjinalizimi dhe shtrëngimi seksual dhe riprodhues.
  • Në kuadër të projektit, QSHPZH me ndihmën e një eksperti krijoi një blog, si pjesë të integruar të faqes së saj të internetit, si një mjet interaktiv, inovativ dhe afatgjatë për të shkëmbyer mesazhe përmes tregimeve dhe për të marrë reagime nga emocionet e njerëzve dhe reagimet e nxjerra nga këto histori. Blogu është kthyer në një mjet të dobishëm, për të shkëmbyer dhe tërhequr vëmendjen e njerëzve të tjerë, dhe duke përfshirë kornizat e reja, do t’i bëjmë ata të njihen me terminologjinë, në një mënyrë miqësore dhe interaktive.

About The Author
sqAlbanian
en_USEnglish sqAlbanian