Platforma mbi dhunen me bazë gjinore
Komentet te Platforma mbi dhunen me bazë gjinore Janë të Mbyllura Platforma

Për të shijuar jetë seksuale të sigurt, pozitive, të këndshme dhe të lumtur, të rinjtë duhet të kenë njohuri, kapacitet dhe fuqi për të ushtruar të drejtat e tyre themelore. Në thelb, të drejtat seksuale janë të drejta të njeriut dhe rrjedhin nga të njëjtat parime.

SEKSIONI 1

 

SEKSIONI 2

Ushtrimi per SEKSIONIN 2

 

SEKSIONI 3

 Ushtrimi per SEKSIONIN 3

 

SEKSIONI 4

Ushtrimi per SEKSIONI 4

 

SEKSIONI 5

Ushtrimi per SEKSIONIN 5

 

SEKSIONI 6

Ushtrimi per SEKSIONIN 6

 

Në përfundim të gjithë trajnimit, duke iu përgjigjur të gjitha pyetjeve të ushtrimeve të vendosura për secilin seksion, pjesmarrësit do të pajisen me një çertifikatë nga QENDRA SHQIPTARE PËR POPULLSINË DHE ZHVILLIMIN.

Korigjimi i testeve do të kryhet nga ekspertët e QENDRËS SHQIPTARE PËR POPULLSINË DHE ZHVILLIMIN.

Kjo paketë është hartuar për trajnerë me përvojë, edukatorë të edukimit seksual, aktivistë të OJF-ve, punëtorë të rinj dhe profesionistë të tjerë që punojnë me të rinj në rrezik përjashtimi social, siç janë të rinjtë LGBTIQ+, romët dhe të rinjtë në rrezik të diskriminimit gjinor.

Personi i cili ka përfunduar kursin nuk është një edukator por dikush që ka përmirësuar kapacitetet lidhur me dhunën me bazë gjinore seksuale (DhBGjS), që ka përvojë në zbatimin e edukimit seksual gjithëpërfshirës, evidentimin dhe trajtimin e dhunës dhe abuzimit dhe garanton referim të përshtatshme ku të rinjtë mund të marrin mbështetje, nëse kanë nevojë.

Modeli i çertifikatës

 

SHKARKO MANUALIN “TË SIGURT NGA DHUNA SEKSUALE DHE GJINORE”

About The Author
sqAlbanian
en_USEnglish sqAlbanian