Kategori: Publikime

Kategori: Publikime

Të drejtat në Punë
Image Publikime

Materiale të përgatitura nga Qendra Aulona, Vlorë, pjesë e Qendrës Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin. Këto materiale janë mbështetur nga OLOF PALME INTERNATIONAL CENTRE DHE Ambasada Suedeze Fetëpalosje për të drejtat në punë Download

Details
Kanceri i qafës së mitrës mund të parandalohet
Image Publikime

Kanceri i qafës së mitrës mund të parandalohet është një broshurë e krijuar nga QSHPZH me mbështetjen e IPPF EN dhe i vinë në ndihme të gjitha grave dhe vajzave të cilat mund të rrezikohen të preken nga virusi i Papilomes Humane. Broshura “Kanceri i qafes se mitres” Download

Details
“Shërbimet Klinike të Qendrës Rinore Po”
Image Publikime

Fletëpalosje Informuese “Shërbimet Klinike të Qendrës Rinore Po” – Kjo fletëpalosje do t’ju informoje e cilat janë shërbimet klinike që ofrohen në mjediset e Qendrës Rinore Po, si pjesë e Qendrës Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin Qendra “PO” Sherbimet Klinike Download

Details
Udhërrëfyesi i praktikës klinike për abortin e sigurt
Image Publikime

Ky material është bazuar në procedurat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për abortin e sigurt. Botimi i këtij materiali është mundësuarnga UNFPA Albania. Udhërrëfyesi u miratua me nga Ministria Shëndetësisë me urdhër nr 491, datë 17/11/2015 Udhërrëfyesi i praktikës klinike për abortimin e sigurtë Download

Details
Unë vendos për veten
Image Publikime

Fletëpalosje informuese rreth metodave moderne kontraceptive. Kjofletëpalosje është hartuar nga QSHPZH dhe mbështetur nga UNFPA Albania ACPD fletepalosje “Unë vendos për veten” Download

Details
“Të rritet përkushtimi i komunitetit rom dhe egjiptian për tu dhënë zë nevojave të tyre”
Image Publikime

Revista Elektronike në kuadër të projektit “Të rritet përkushtimi i komunitetit rom dhe egjiptian për t’u dhënë zë nevojave të tyre” Këto materiale janë pjese e projektit qe mbështetet financiarisht nga Programi i Granteve te Vogla i Komisionit per Demokraci i Ambasadës se SH.B.A.-se ne Tirane Se bashku mund t’ia dalim Tirana Download Broshure “Se

Details
Broshurë informative mbi Kontracepsionin
Image Publikime

Dëshironi të dini se cila metodë moderne kontraceptive ju përshtatet? Kjo broshurë e përgatitur nga QSHPZH përmban gjithë informacionin e nevojshëm. Broshure informative mbi kontracepsionin Download

Details
BASHKOHUNI ME NE! T’I JAPIM FUND DHUNËS NDAJ GRAVE E VAJZAVE!
Image Publikime

Materiale për dhunën me bazë gjinore- këto materiale përmbajnë informacione rreth dhunës më bazë gjinore, kuadrit ligjor dhe shërbimet që mund të marri një grua/vajze e dhunuar. Fletepalosje “Kunder dhunes” Download Fletepalosje “Une zgjedh te jetoj pa dhune Download

Details
Edukimi fiziko-seksual dhe inteligjenca emocionale-seksuale
Image Publikime

Paketë përmbledhëse e lidhur me edukimin seksual të të rinjve është hartuar bazuar në dy module:“Gjithcka në një” dhe “Një Vullnetar mund të bëjë gjithcka” publikuar nga Federata Ndëkombëtare e Planifikimit Familjar (IPPF) Edukimi-fiziko-seksual-dhe-inteligjenca-emocionale-seksuale Download

Details
Fletpalosje “Unë zgjedh TË JETOJ PA DHUNË”
Image Publikime

Eliminimi i dhunës ndaj grave përfshin fuqizimin e tyre për të avokuar për të drejtat e tyre,për të marrë vendime për jetën e tyre, si dhe për të marrë pjesë në jetën e komuniteteve të tyre. Fletepalosje “Unë zgjedh TË JETOJ PA DHUNË” Download

Details
sqAlbanian
en_USEnglish sqAlbanian