Kategori: Te rejat

Kategori: Te rejat

Finalizon trajnimin 12-ditor, grupi i parë i të rinjve përfitues
Image Te rejat

Gjatë këtij trajnimi përmbajtja e dy moduleve “Aftësitë-Baze-Jetësore” dhe “Punësueshmëria” u përçua nëpërmjet aktiviteteve, ushtrimeve, të ftuarve , role play, që i mbajtën pjesëmarrësit tërësisht të angazhuar. Modulet kanë përmbajtje të aplikueshme në jetën e gjithsecilit dhe janë ideuar që të asistojë në identifikimin e interesave, motivimit të brendshëm, aftësive dhe përgjegjësive. Fokusi është tek

Details
Sigurimi i aksesit për Ndërprerjen e Sigurt të Shtatzënisënë të gjithë Evropën
Image Te rejat

                     Deklaratë nga Rrjeti Evropian për Ndërprerjen e Sigurt të Shtatzënisë për Ditën Ndërkombëtare të Ndërprerjes së  Sigurt të Shtatzënisë, 28 Shtator 2020. Rrjeti Evropian për Ndërprerjen e Sigurt të Shtatzënisë është një gruporganizatash kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare për të drejtat e Shëndetit Seksual dhe Riprodhues,

Details
Rritet roli dhe vizibiliteti i OSHCve Vlorë në vendimarrjen lokale përmes asistences së ofruar nga Qendra Rajonale Burimore për Shoqërine Civile Vlorë
Image Te rejat

Gjatë muajit qershor, Zyra Rajonale e Qendrës Burimore për Shoqërine Civile Vlorë ka punuar intensivisht me një grup prej 11 OSHC të qytetit të Vlorës, nismëtare të aksionit të përbashkët për ta shpëtuar Pyllin e Sodës nga degradimi, duke lehtësuar takimet e tyre me zyrtarët lokalë, si dhe duke ofruar trainime, këshilla dhe informacion mbi

Details
Rritja e mundësive për integrim në tregun e punës të 60 të rinjve dhe familjeve në vështirësi ekonomike– YEEP VLORA
Image Te rejat

Me qëllim rritjen e vizibilitetit te projektit: “Rritja e mundësive për integrim në tregun e punës të 60 të rinjve dhe familjeve në vështirësi ekonomike– YEEP VLORA”, u realizua spoti publicitar dhe kronika informuese në televizionin lokal me shikueshmerinë më të lartë. Përmes tyre u informuan përfituesit mbi synimin kryesor të projektit i cili është

Details
“Rritja e mundësive për integrim në tregun e punës të të rinjve dhe familjeve në vështirësi ekonomike”
Image Te rejat

Gjatë takimit të parë të Forumit Rinor mbi çështjet e Punësimit,  të ngritur në kuadër të zbatimit të projektit 2 vjecar : “Rritja e mundësive për integrim në tregun e punës të të rinjve dhe familjeve në vështirësi ekonomike” YEEP VLORA, financuar  nga Ministria Federale Gjermane per Bashkepunim dhe Zhvillim Ekonomik dhe SOS Fshatrat e Femijeve Shqiperi. Të rinjt

Details
Gratë dhe vajzat, burrat dhe djemtë dhe familjet janë të ndërgjegjshëm rreth përfitimeve nga shërbimet cilësore të planifikimit familjar, kanë qasje ndaj këtyre shërbimeve duke njohur kontributin e tyre në lirinë, barazinë gjinore për të përmirësuar Shëndetin dhe Mirëqënien
Image Te rejat

Shqipëria pavarësisht përpjekjeve të bëra ende vazhdon të ketë një nga normat më të ulëta të përdorimit të metodave moderne të planifkimit familjar, ku referuar studimit më të fundit demografik shëndetësor (2017-2018) ka një rënie të përdorimit nga 11% (në vitin 2008-2009) në 4% (2017-2018). Për të patur një panorama të qartë të situatës dhe

Details
Zyra Rajonale Vlorë e Qendrës Burimore për Shoqërine Civile mbështet Forumin e Pavarur të Grave të Orikumit në një iniciativë advokimi lidhur me kopshtin e fëmijëve në Orikum
Image Te rejat

Që prej janarit 2019, Partnerët Shqipëri në partneritet me Qendrën Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (ACPD) dhe Lëvizjen Evropiane në Shqipëri (EMA) po zbatojnë projektin për Qendrën Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri, një nismë e financuar nga Bashkimi Evropian. Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile është një platformë mbështetëse për shoqërinë civile në

Details
Praktikat më të mira të ndjekura nga Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin gjatë pandemisë COVID -19
Image Te rejat

Në një situatë kur kriza pandemike COVID-19 ka përqendruar vëmendjen dhe punën në mbrojtjen e popullatës dhe përmbushjen e kërkesave të institucioneve dhe punonjësve të kujdesit shëndetësor për të adresuar pandemitë, shërbimet thelbësore riprodhuese për gratë dhe vajzat janë kufizuar në mënyrë të konsiderueshme. Kufizimet veçanërisht në kujdesin për abortin, pas abortit dhe kontracepsionit, jo

Details
ÇFARË DUHET TË DINI MBI SHTATZËNINË DHE COVID-19?
Image Te rejat

Të qenit shtatzënë shpesh është e mbushur me shumë emocione, por një shtatzëni gjatë shpërthimit aktual të koronavirusit (COVID-19) mund të nënkuptojë se frika, ankthi dhe pasiguria rreth shëndetit tuaj dhe shëndeti i foshnjës tuaj të pa lindur ju ka mbërthyer. Kuptohet, ju mund të keni shumë pyetje, kështu që për t’ju ndihmuar t’i përgjigjeni

Details
sqAlbanian
en_USEnglish sqAlbanian