Kategori: Te rejat

Kategori: Te rejat

FTESE PËR SHPREHJE INTERESI PËR NDËRTIMIN E NJË DATABAZE DHE PLOTËSIMIN E SAJ ME TË DHËNAT E BIZNENESEVE TË PËRZGJEDHURA NË ZONAT E PROJEKTIT 3C4SME
Te rejat

Data 17.02.2020 FTESE PËR SHPREHJE INTERESI PËR NDËRTIMIN E NJË DATABAZE DHE PLOTËSIMIN E SAJ ME TË DHËNAT E BIZNENESEVE TË PËRZGJEDHURA NË ZONAT E PROJEKTIT 3C4SME Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QSHPZH), në kuadër të projektit ‘3C4SME Work Plan of the Context Analysis’, për realizimin e një studimi  në Bashkinë Fier, hap thirrjen

Details
FTESE PËR SHPREHJE INTERESI PËR PËRGATITJEN E PYETËSORIT PËR AKSESIN NË FINANCA TË SME-VE DHE SHPËRNDARJEN E TIJ TEK BIZNESET SME TË QARKUT FIER
Te rejat

 Data 17.02.2020 FTESE PËR SHPREHJE INTERESI PËR PËRGATITJEN E PYETËSORIT PËR AKSESIN NË FINANCA TË SME-VE DHE SHPËRNDARJEN E TIJ TEK BIZNESET SME TË QARKUT FIER Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QSHPZH), në kuadër të projektit ‘3C4SME Work Plan of the Context Analysis’, per realizimin e nje studimi  ne Bashkinë Fier, hap thirrjen për

Details
FTESE PËR SHPREHJE INTERESI PËR EKSPERTIZË
Te rejat

Data 05.02.2020 FTESE PËR SHPREHJE INTERESI PËR EKSPERTIZË Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QSHPZH), në kuadër të projektit ‘3C4SME Work Plan of the Context Analysis’, per realiziimin e nje studimi  ne Bashkinë Fier, hap thirrjen për Konsulente /Ekspertë si më poshtë. FTESA.pdf

Details
FTESE PËR SHPREHJE INTERESI PËR SIGURIMIN E TË DHËNAVE PËR SME-TË E QARKUT FIER
Te rejat

Data 05.02.2020  FTESE PËR SHPREHJE INTERESI PËR SIGURIMIN E TË DHËNAVE PËR SME-TË E QARKUT FIER Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QSHPZH), në kuadër të projektit ‘3C4SME Work Plan of the Context Analysis’, per realizimin e nje studimi  ne Bashkinë Fier, hap thirrjen për shërbime për sigurimin e të dhënave për SME-të e qarkut

Details
Trajnimi: “Aftësitë Bazë Jetësore” dhe “Punësueshmëria”
Image Te rejat

Përfundon me sukses cikli i traj nimeve 12-ditore të grupit të tretë dhe të katërt të të rinjve të përfshirë në projektin: “Rritja e mundësive për integrim në tregun e punës të të rinjve dhe familjeve në vështirësi ekonomike– YEEP Vlora”, duke e çuar në 54 numrin e të rinjve përfitues nga ky projekt. Të rinjtë u

Details
Consultancy to improve access of young vulnerable people to SRHR services
Image Te rejat

Research Consultancy to generate evidence and ideas on what policy- and decision-makers from 5 Balkan countries (Albania, BiH, Bulgaria, Kosovo and N-Macedonia) could do to improve the access of young vulnerable people to SRHR services, information and education during and beyond crisis.

Details
Forcimi i mekanizmave të përgatitjes dhe përgjigjes kombëtare në ofrimin e shërbimeve të Shëndetit Seksual dhe Riprodhues në kushtet e emergjencave dhe krizave humanitare me fokus Covid-19
Image Te rejat

Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QShPZh) me mbështetjen e Fondit të Kombeve të Bashkuara për Popullsinë në Shqipëri (UNFPA) dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe koordinimin me Operatorin e Shërbimeve të Kujdsit Shëndetësor ka kryer 20 trajnime me 350 ofrues të kujdesit shëndetësor për Paketën Minimale Fillestare të Shërbimeve (MISP) në kushtet

Details
Vlerësimi i cilësisë së përdorimit të Shërbimeve të Planifikimit Familjar në Shqipëri
Image Te rejat

Në vitin 2020 Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QShPZ) me mbështetjen e Federatës Ndërkmbëtare të Planifikimit Familjar (IPPF) kreu një studim “Vlerësimi i Cilësisë së përdorimit të Shërbimeve të Planifikimit Familjar në Shqipëri” për të përftuar të dhëna të përmbledhura në një raport përfundimtar që përfshin gjetjet, rekomandimet, boshllëqet dhe sfidat e programeve dhe

Details
Dita Ndërkombëtare e Gruas (8 Mars)
Image Te rejat

Dita Ndërkombëtare e Gruas (8 Mars) është një kohë për të festuar arritjet e pabesueshme të grave të patrembura në të gjithë botën. Sot (dhe çdo ditë) ne jemi të nderuar të nxjerrim në pah pasionin dhe angazhimin e vazhdueshëm të mjekëve, infermierëve, edukatorëve të bashkëmoshatarëve, aktivistëve dhe vullnetarëve që i kushtojnë përpjekjet e tyre

Details
Perspektiva që mundësojnë punësimin e të rinjve
Image Te rejat

Nertila është një nga 80 të rinjtë e regjistruar tek projekti “YEEP Vlora” – “Perspektiva që mundësojnë punësimin e të rinjve.” Ajo prej 4 Muajsh është pjesë aktive e projektit, duke ndjekur takime dhe këshillime të vazhdueshme për të gjetur mundësi të reja dhe të qëndrueshme punësimi. Pas ndjekjes së trajnimit 12- ditor, Nertila është

Details
sqAlbanian
en_USEnglish sqAlbanian