Kategori: SCPA

Kategori: SCPA

Polici në shërbim të komunitetit për trajtimin dhe parandalimin e rasteve të dhunës në bashkinë Lezhë
Image SCPA

Periudha: 2019-2020 Qëllimi: Policia në Lezhë është e aftë dhe efiçente për t`u pergjigjur dhunës me bazë gjinore e të koordinohet me aktorët e tjerë në përputhje me procedurat operacionale standarte. Projekti fokusohet në nevojën për të përmirësuar ndërveprimin ndërmjet Policisë së Shtetit dhe aktorëve në nivel lokal, tek të cilët mund të drejtohen qytetarët

Details
sqAlbanian
en_USEnglish sqAlbanian