Kategori: IPPF

Kategori: IPPF

Mobilizimi i Burimeve
Image IPPF

Periudha Kohore: Janar-Dhjetor 2021 Këtë vit për QSHPZh-në, pavarësisht krizës së C19, pasojat e saj dhe masat kufizuese, të cilat kanë ndikuar negativisht në aksesin në shërbimet thelbësore të shëndetit riprodhues ka qenë efektive dhe produktive për sa i përket performancës dhe rritjes së të ardhurave. QSHPZH do të punojë në konsolidimin e qëndrueshmërisë së

Details
Qeverisja e mirë e QSHPZH-së
Image IPPF

Periudha Kohore: Janar-Dhjetor 2021 Ky projekt do të mbulojë aktivitete specifike kushtuar qeverisjes së mirë të Qendrës Shqiptare të Popullsisë dhe Zhvillimit. Ne synojmë të promovojmë qeverisjen e mirë dhe të përforcojmë të drejtat e njeriut përmes cilësisë, llogaridhënies dhe performancës. Qeverisja e mirë e QSHPZH-së identifikon nevojat në nivele të ndryshme të qeverisjes si

Details
Forcimi i përgjigjes së kujdesit shëndetësor në situata krize dhe pas krize përmes shpërndarjes së MISP të SRH
Image IPPF

Periudha Kohore: Janar-Dhjetor 2021 Në kushtet e Covid-19, kur gratë dhe vajzat në zonat rurale janë ndër grupet më të prekura në lidhje me aksesin në shërbimet e shëndetit riprodhues, QSHPZH e sheh si të rëndësishmmë të rrisi mundësitë për të marrë këto shërbime jetëshpëtuese. QSHPZH synon të përqendrojë punën e saj në dy shtylla

Details
Zëri i të Rinjve, Zgjedhjet e të Rinjve
Image IPPF

Periudha Kohore: 2021-2023 Projekti Zëri i të rinjve Zgjedhjet e të Rinjve (2021-2023) do të zbatohet nga Zyra Rajonale e Rrjetit Evropian IPPF, 4 Shoqata Anëtare të Federatës Ndërkombëtare të planifikimit Familjar (IPPF); QShPZh Shqipëri, Shoqata XY Bosnje, BFPA Bullgari, HERA Maqedonia e Veriut dhe një partner lokal (SIT Kosovë). Në këtë projekt QShPZh do

Details
Ti japim fund Dhunës Seksuale me bazë gjinore ndaj grave dhe vajzave në Shqipëri
Image IPPF

Periudha Kohore:  Janar 2021-Dhjetor 2021 Kjo ndërhyrje synon të mbështesë njësitë e qeverisjes vendore në Shkodër dhe Elbasan të kenë kapacitetin për të siguruar shërbime SGBV përmes qendrave të strehimit të urgjencave që mbështesin gratë viktima / mbijetuara të dhunës dhe fuqizimin dhe integrimin e tyre në shoqëri. QSHPZH ka ofruar programe të cilat kanë

Details
Qasja e Orientuar ndaj të Rinjve
Image IPPF

Periudha: 2019 Ne bashkepunim me EU. Zgjedhur nga IPPF EN, QSHPZH ka ofruar ndihmë për tre organizata të tjera  anëtare për temën e Qasjes së Orientuar ndaj të Rinjve. Stafi i trajnuar i QSHPZH nga IPPF, ka punuar ngushtësisht  me stafin dhe vullnetarët e përzgjedhur nga Societatea De Educatie Contraceptiva si Sexuala (SECS) (organizata nga

Details
YATAS – Aktivizmi rinor për të luftuar stigmën ndaj abortit
Image IPPF

Periudha: 2019 Qëllimi: Të kontribuojë në zvogëlimin e stigmës dhe diskriminimit, dhe ndërgjegjësimin midis bashkëmoshatarëve të rinj. Stigma ndaj abortit mbetet e kontestuar, e pashpjeguar dhe e pa adresuar deri më tani, pavarësisht disa iniciativave të izoluara përfshirë ato të ndërmarra nga QSHPZH. Iniciativa do të jetë mbi bazën e  përpjekjeve të deritanishme,që aktivistët e

Details
Përparimi i mësimeve të nxjerra pas 2 vjetësh nga zbatimi i Programit Kombëtar të depistimit të Kancerit të Qafës së Mitrës në Shqipëri
Image IPPF

Periudha kohore: 2020-2022 Kjo iniciativë synon të ndihmojë gratë, 30-59 vjeç, të kenë akses në Programin Kombëtar të Depistimit të Kancerit të Qafës së mitrës dhe të jenë të vetëdijshëm për shërbimet e ofruara nga Institucionet Shëndetësore Shtetërore për të përdorur shërbimet e shëndetit publik. 27650 Gratë janë testuar gjatë dy viteve të para (13800

Details
Le ta sfidojmë stigmën ndaj abortit dhe të ndërmarrim veprime
Image IPPF

Periudha: 2019 – 2021 Qëllimi: Publiku i gjerë, qeveria, politikëbërësit dhe media njohin mundësinë e abortit të sigurt dhe ligjor si një e drejtë njerëzore e grave në Shqipëri. Iniciativa do të përfshijë stafin dhe vullnetarët nga planifikimi në zbatim dhe M&V e aktiviteteve . Ata do të punojnë në lidhje me përgatitjen e eventeve,

Details
Përshkallëzimi i përgjigjes ndaj HIV në Shqipëri
Image IPPF

Periudha Kohore: 2019- 2021 Kjo ndërhyrje do të kontribuojë në një akses të barabartë në parandalimin e HIV / AIDS-it, shërbime të përballueshme dhe cilësore të kujdesit dhe trajtimit për popullatën e rriskuar në Shqipëri si dhe në uljen e pabarazive në qasjen dhe cilësinë e kujdesit  në lidhje me stigmën dhe diskriminimin e drejtuar

Details
sqAlbanian
en_USEnglish sqAlbanian