Përse është e rëndësishme për ty të bëhesh aktivitst i Shëndetit Riprodhues dhe Seksual?

Përse është e rëndësishme për ty të bëhesh aktivitst i Shëndetit Riprodhues dhe Seksual?

Unë besoj se ndërgjegjësimi mbi shëndetin riprodhues dhe seksual dhe të drejtat na mundëson një jetë të sigurtë dhe të shëndetshme. Të ngresh zërin për të rinjtë ndihmon qytetarët të jene të vetdijshëm e të aftë për tu ngritur në këmbë për besimet e tyre.