KUSH JEMI NE

Bulevardi “Gjergj Fishta”, Kompleksi “Tirana 2000”, Kulla 4, Tiranë

Tel: +35542253839, +35542251475 Fax: 042251475, E-mail: info@acpd.org.al

Website https://www.acpd.org.al

  • Historiku QSHPZH

 Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QSHPZH) është një organizatë jofitimprurëse, e themeluar në janar të vitit 1993, e cila punon për përmirësimin e politikave, legjislacionit, të drejtën për informacion dhe shërbime për çështje që shqetësojnë popullatën dhe zhvillimin e saj, përfshirë shëndetin riprodhues.

Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin

 

Fushat kryesore të punës së saj:

  • Avokimi dhe monitorimi i legjislacionit, si dhe politikat e duhura lidhur me çështjet e popullsisë dhe shëndetësisë, përfshirë edhe shëndetin riprodhues.
  • Eliminimi i pengesave për pjesëmarrje të barabartë të burrave dhe grave në të gjitha aspektet e ekonomisë, politikës dhe të jetës sociale.
  • Parandalimi i dhunës me bazë gjinore dhe trafikimit të qenieve njerëzore, si dhe sigurimi i mbrojtjes dhe shërbimeve për të mbijetuarit e dhunës.
  • Promovimi dhe sigurimi i aksesit të barabartë në informacion cilësor, edukim dhe shërbime të mundshme dhe të përballueshme, në veçanti për të rinjtë dhe grupet në nevojë.

QSHPZH ka hartuar planin e saj strategjik për periudhën 2016-2020. QSHPZH respekton një manual standardesh dhe përgjegjësish të miratuar nga Asambleja e Përgjithshme.

Lexo më shumë..

Scroll to top
Albanian Albanian English English
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram