Pyetje-Përgjigje

Pjesmarrja si vullnetar ne Qendren Rinore PO

Qendra Rinore PO ofron aktivitete, trajnime dhe sherbime te ndryshme, ju mund te beheni vullnetar dhe te perfitoni nga keto mundesi duke ardhur ne ambientet e Qendres PO dhe kontaktoni me personat ne Qender.

Sherbimet ne klinike

Sherbimet e Ofruara ne qendren PO jane:

 • Private dhe Konfidenaciale.
 • Jo gjykuese.
 • Ofrohen nga staf i miretrajnuar qe adreson nevojat specifike, biologjike,sociale, psikologjike dhe shendetesore te klienteve.
 • Ambient komod dhe i pershtatshem per adoleshentet, meshkuj dhe femra, beqare apo te martuar.
 • Sugjerimet, opinionet dhe nevojat e klientit luajne nje rol te rendesishem ne dizenjimin e sherbimeve te reja, materialeve informuese, pajisjeve te qendrave dhe permiresimit te cilesise se sherbimeve.

Sherbime jo-klinike:

 • Trainim per edukatoret e moshatareve.
 • Trainim per te rinjte ne ngritjen e aftesive jetesore.
 • Trainim per ofruesit e sherbimit.
 • Seminare edukuese per prinderit, dhe profesionistet e fushave te ndryshme/liderat e komunitetit fetar/kulturor/shoqeror zyrtaret, perfaqesuesit e OJF-ve, grupet ne nevoje.
 • Aktivitete zbavitese jashte klinikes (konkurse, festivale, shfaqje teatrale, muzikore) etj.
 • Materiale per Informim Edukim dhe Komunikim: broshura, fletepalosje, gazeta, libra xhepi etj.

Sherbime Klinike:

 • Metodat kryesore te Kontracepsionit.
 • Test te shpejte IST/HIV/AIDS.
 • Kujdes, mbrojtje kunder IST/HIV-it, seks te sigurt.
 • Vizita dhe konsulta gjinekologjikie/obstetrike, Test shtatzenie, Pap-test, Mamografi, Ekografi, Kolposkopi.
 • Keshillim: Seksual, per Kontraceptivet, per Infeksionet Seksualisht te Transmetueshme/ HIV/AIDS.
 • Keshillim per planifikim familjar, per ceshtjet gjinore, abuzimin seksual, orientimin seksual, per adoleshentet shtatzene etj.
 • Para dhe pas Keshillim per Abortin.
Semundjet Seksualisht te Transmetueshme
Aborti