Publikime

RAPORT VLERËSIMI I KOMUNITETIT PER QEVERISJEN LOKALE, Vlorë-

Ky raport është përpiluar në kuadër të projektit “Gratë dhe vajzat e zonave rurale- faktorë ndryshimi në komunitet” mbështetur nga qeveria suedeze: Raport vleresimi i komunitetit per qeverisjen lokale, VlorëDownload 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Raporti alternativ lidhur me shëndetin seksual dhe riprodhues

Ky është I pari raport në llojin e vetë I cili u hartua nga QSHPZH me mbështetjen e UNFPA Albania, në bashkëpunim me disa organizata jofitimprurëse, anëtare të koalicionit për shëndetin seksual dhe riprodhues. Raporti alternativ, shendeti riprodhuesDownload 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

RAPORTI “HIJE” FUSHA E KUJDESIT SHËNDETËSOR

RASTI I SHQIPËRISË Dorëzuar pranë Komitetit të Kombeve të Bashkuara për Konventën mbi Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit kundër Grave. Raporti Hije eshte mbeshtetur nga UNFPA me mbeshtetje finaciare nga Qeveria Suedeze dhe UNFPA. Raporti ShadowDownload 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

REKOMANDIMET PER SESIONIN E ASAMBLESE SË PËRGJITHSHME TË KOMBEVE TË BASHKUARA NË DATA 25-27 SHTATOR 2015 NË NEW YORK

Rekomandime ne kuadër te Objektivave te Zhvillimit te Qëndrueshëm: Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin dhe UNFPA me mbështetjen, edhe të koalicionit për Çështjet e Shëndetit Seksual dhe Riprodhues e konsiderojnë të domosdoshëm adresimin e rekomandimeve të mëposhtme në Sesionin e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në data 25-27 shtator 2015 në New […]

Revista Elektronike “Edukim seksual gjithëpërfshirës për një jetë premtuese”

Revista Elektronike “Edukim seksual gjithëpërfshirës për një jetë premtuese”- nr.I dhe II. – Dy numra të revistës Elektronike mbi edukimin seksual gjithëpërfshirës janë të hapura për të gjithë me qëllim rritjen e informacionit dhe njohurive në këtë fushë por dhe për të parë aktivitet që ka zhvilluar QSHPZH me mbështetjen e IPPF EN. Revista elektonike: […]

Të drejtat e fëmijëve

Të drejtat e fëmijëve- Ky material informues është realizuar në kudër të projektit Projekti “Përfshirja e Shoqërisë Civile në Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve” financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Save the Children në partneritet me Terre des Hommes në Shqipëri. Kliko ketu per te pare fletepalosjenDownload 60 SHARES Share on Facebook Tweet […]

Scroll to top
Albanian Albanian English English
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram