Publikime

Mbulimi Universal Shëndetësor dhe Shëndeti Seksual dhe Riprodhues

Posteri Mbulimi Universal Shëndetësor dhe Shëndeti Seksual dhe Riprodhues është krijuar për të përshkruar kontekstin kombëtar në lidhje me përparimin në fushën e Mbulimit Universal Shëndetësor, dhe punën që Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin po bën në integrimin e komponentit të Shëndetit dhe të Drejtave Seksuale dhe Riprodhuese në Planet Kombëtare të Mbulimit Universal […]

Atlasi i politikave të parandalimit të kancerit të qafës së mitrës

Atlasi i politikave të parandalimit të kancerit të qafës së mitrës krahason politikat e shteteve evropiane për parandalimin e kancerit të qafës së mitrës: parandalimin parësor, parandalimin dytësor dhe qasjen në informacion në internet. Nga 46 vende të analizuara, ndër gjetjet kryesore janë: 34 vende ofrojnë program rutinë kombëtar për vaksinimin 16 shtete ofrojnë vaksinim […]

Anketa e Partnerëve të IPPF Rrjeti Europian

Anketa e Partnerëve të IPPF Rrjeti Europian: Legjislacioni i Abortit dhe Zbatimi i tij në Evropë dhe Azinë Qendrore” shikon legjislacionin përkatës në 42 vende, por në mënyrë thelbësore ai shqyrton se si interpretohen këto ligje nga ofruesit dhe si përjetohen nga gratë dhe vajzat. Anketa është krijuar për të siguruar një përmbledhje të përvojave […]

Publikim gjithëpërfshirës për shëndetin seksual dhe riprodhues dhe të drejtat në Evropën Qendrore dhe Lindore dhe Azinë Qendrore

Publikim gjithëpërfshirës për shëndetin seksual dhe riprodhues dhe të drejtat në Evropën Qendrore dhe Lindore dhe Azinë Qendrore. Raporti është një përmbledhje koherente e situatave të 14 vendeve në lidhje me abortin, kontracepsionin, kujdesin para dhe para lindjes, edukimin seksual, të drejtat LGBTQI + dhe dhunën me bazë gjinore – të gjitha të shkruara nga […]

“Parandalimi i dhunës seksuale dhe dhunës me bazë gjinore nëpërmjet advokacisë, edukimit, dhe promovimit të barazisë gjinore si një e drejtë njerëzore”

“Parandalimi i dhunës seksuale dhe dhunës me bazë gjinore nëpërmjet advokacisë, edukimit, dhe promovimit të barazisë gjinore si një e drejtë njerëzore” Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QSHPZH) me mbështetjen e Federatës Ndërkombëtare të Planifikimit Familjar (IPPF) zhvilloi Deklratën për Kapacitetin e Shoqatës “Parandalimi I dhunës seksuale dhe dhunës me bazë gjinore nëpërmjet advokacisë, […]

Edukimi seksual në Evropë dhe Azinë Qendrore Përparimet dhe zhvillimet e fundit të teknologjisë.

Një përmbledhje e 25 shteteve Ky raport vlerësimi bazohet në një projekt të përbashkët kërkimor të Rrjetit Evropian të Federatës Ndërkombëtare të Planifikimit Familjar (IPPF EN) dhe Qendrës Federale Gjermane për Edukimin Shëndetësor (BZgA), Qendrës Bashkëpunuese të OBSH për Shëndetin Seksual dhe Riprodhues. Raporti i vleresimitDownload 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share […]

“Ne kërkojmë më shumë”

“Ne kërkojmë më shumë” është një broshurë udhëzimi për avokimin mbi Edukimit Seksual te të rinjtë. Ky udhëzues është dizenjuar për të rinjtë, të cilët duan të përmirësojnë edukimin seksual, që ofrohet në shkollat e tyre, qytetet ose shtetet. Ky udhëzues është shkruar nga Federata Ndërkombëtare e Planifikimit Familjar (IPPF), me mbështetjen e një grupi […]

Raporti Periodik Universal “Shëndeti, Të Drejtat dhe Mirëqenia e Popullatave Kyçe në Shqipëri”

Raporti Periodik Universal “Shëndeti, Të Drejtat dhe Mirëqenia e Popullatave Kyçe në Shqipëri” , sesioni i 33-të. Ky raport është përgatitur nga Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillim me mbështetjen e IPPF EN. Raporti periodik universalDownload 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Mëmësia e sigurt në situata emergjencash dhe/ose katastrofash/fatkeqësish natyrore

Material i përgatitur nga Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë (UNFPA) dhe Koordinuar nga Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin. U përgjigjet nevojave të grave dhe vajzave në moshë riprodhuese dhe/ose shtatzënë për informacion mbi parandalimin e rreziqeve për jetën e tyre dhe/ose të fëmijës së tyre, në rast se do të gjenden në […]

Scroll to top
Albanian Albanian English English
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram