EU

Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri

Periudha: 2019-2021 Qëllimi: Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile do të shërbejë si një platformë për shoqërinë civile në nivel lokal, kombëtar, rajonal e më gjerë. Ajo do të kontribuojë në fuqizimin e kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile për të qenë aktorë më efektivë, të pavarur, transparentë e të përgjegjshëm, si dhe në krijimin […]

Polici në shërbim të komunitetit për trajtimin dhe parandalimin e rasteve të dhunës në bashkinë Lezhë

Periudha: 2019-2020 Qëllimi: Policia në Lezhë është e aftë dhe efiçente për t`u pergjigjur dhunës me bazë gjinore e të koordinohet me aktorët e tjerë në përputhje me procedurat operacionale standarte. Projekti fokusohet në nevojën për të përmirësuar ndërveprimin ndërmjet Policisë së Shtetit dhe aktorëve në nivel lokal, tek të cilët mund të drejtohen qytetarët […]

Scroll to top
Albanian Albanian English English
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram