Day: May 13, 2020

Mundësimi i Edukimit Seksual Gjithëpërfshirës përmes platformave online në situatë pandemie COVID – 19

Për shkak të situatës pandemike të COVID – 19, të gjitha shkollat në Shqipëri u mbyllën dhe pritet një vendim i dytë i Qeverisë për rihapjen e tyre. Megjithatë, përpos vështirësive dhe sfidave të shumta të hasura gjatë kësaj situate, të rinjtë dhe mësuesit vazhduan procesin mësimor përmes platformave online. Përgjatë gjithë kësaj situate, Qendra […]

Scroll to top
Albanian Albanian English English
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram