Në kushtet e COVID-19 kujdesi për ndëprerjen e shtatzënisë

Në kushtet e COVID-19 kujdesi për ndëprerjen e shtatzënisë është zvogëluar dhe gratë dhe vajzat kanë gjithnjë e më pak qasje në shërbimet jetike të shëndetit seksual dhe riprodhues duke përfshirë dhe ndërprerjen e shtatzënisë. Në këto kushte aksesi në abortin medikal është shumë i rëndësishëm për të gjitha gratë dhe vajzat që marrim vendimin për të mos cuar deri në fund një shtatzëni.     
Video e realizuar nga QSHPZH i mundëson grave dhe vajzave të kuptojnë se sa e rëndësishme është për shëndetin e tyre të kenë alternativa të kujdesit riprodhues.

Në kushtet e COVID-19 kujdesi për ndëprerjen e shtatzënisë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top
Albanian Albanian English English
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram