Day: March 17, 2020

Deklarata e UNFPA për koronavirusin e ri (COVID-19) dhe Shtatzënitë

UNFPA, agjencia e Kombeve të Bashkuarapër (KB) për shëndetin riprodhues dhe seksual, po monitoron nga afër dhe po punon me partnerë, qeveri dhe agjenci të Kombeve të Bashkuara (KB) për të adresuar shpërthimin e sëmundjes së re koronavirus (COVID-19), e cila është shpallur një emergjencë shëndetësore publike me shqetësim ndërkombëtar nga Organizata Botërore e Shëndetit […]

Scroll to top
Albanian Albanian English English
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram