Mbulimi Universal Shëndetësor dhe Shëndeti Seksual dhe Riprodhues

Posteri Mbulimi Universal Shëndetësor dhe Shëndeti Seksual dhe Riprodhues është krijuar për të përshkruar kontekstin kombëtar në lidhje me përparimin në fushën e Mbulimit Universal Shëndetësor, dhe punën që Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin po bën në integrimin e komponentit të Shëndetit dhe të Drejtave Seksuale dhe Riprodhuese në Planet Kombëtare të Mbulimit Universal Shëndetësor.

Mbulimi Universal Shëndetësor dhe Shëndeti Seksual dhe Riprodhues

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top
Albanian Albanian English English
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram