“Parandalimi i dhunës seksuale dhe dhunës me bazë gjinore nëpërmjet advokacisë, edukimit, dhe promovimit të barazisë gjinore si një e drejtë njerëzore”

“Parandalimi i dhunës seksuale dhe dhunës me bazë gjinore nëpërmjet advokacisë, edukimit, dhe promovimit të barazisë gjinore si një e drejtë njerëzore”
Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QSHPZH) me mbështetjen e Federatës Ndërkombëtare të Planifikimit Familjar (IPPF) zhvilloi Deklratën për Kapacitetin e Shoqatës “Parandalimi I dhunës seksuale dhe dhunës me bazë gjinore nëpërmjet advokacisë, edukimit, dhe promovimit të barazisë gjinore si një e drejtë njerëzore”.
Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QSHPZH) është e lumtur të ndajë me partnerët/donatorët këtë deklaratë, e cila ju prezanton me të gjithë punën dhe arritjet më të fundit të QSHPZH-së ne fushën e dhunës seksuale dhe asaj me bazë gjinore dhe barazisë gjinore.

              

“Parandalimi i dhunës seksuale dhe dhunës me bazë gjinore nëpërmjet advokacisë, edukimit, dhe promovimit të barazisë gjinore si një e drejtë njerëzore”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top
Albanian Albanian English English
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram