Avancimi i parandalimit dhe kontrollit të kancerit të qafës së mitrës në Shqipëri

Periudha: 2019-2021

Qëllimi i projektit: Gratë nga mosha 30-49 vjeç kanë qasje në parandalimin e kancerit të qafës së mitrës në sistemin e kujdesit shëndetësor parësor në Tiranë, Vlorë dhe Shkodër

Strategjitë kryesore të projektit janë: • Përshtatja e kurrikulave ekzistuese për parandalimin e kancerit të qafës së mitrës dhe zbulimin me fokus në testin HPV (vetë-marrja e mostrave) dhe ndjekja. • Ndërtimi i kapaciteteve të 60 ofruesve të kujdesit shëndetësor, përfshirë psikologun, mamitë dhe mjekët e familjes, për parandalimin e kancerit të qafës së mitrës, me fokus në testin e vetë-marrjes së mostrave në HPV dhe përcjelljen e tyre. • Përhapja e rezultateve të trajnimit në MSHMS për të shërbyer si një model për  shkallëzimin në nivel kombëtar për ngritjen e kapaciteteve të ofruesve të kujdesit shëndetësor në fushën e depistimit, këshillimit dhe referimit për vazhdimin dhe trajtimin. • Prodhimi i kërkesës përmes fushatave sensibilizuese • Ofrimi i shërbimeve CC në klinikat QSHPZH

Objektivat e projektit:

  • Ndërtimi i kapaciteteve të 60 ofruesve të kujdesit shëndetësor, përfshirë gjinekologun, mamitë dhe mjekët e familjes, në parandalimin e kancerit të qafës së mitrës me fokus në testin e vetë-marrjes së mostrave të HPV dhe ndjekjen.
  • Prodhimi i kërkesës për parandalimin dhe kontrollin e CC në mesin e popullatës së synuar përmes ndërgjegjësimit dhe sensibilizimit të komunitetit në zonat e projektit
Avancimi i parandalimit dhe kontrollit të kancerit të qafës së mitrës në Shqipëri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top
Albanian Albanian English English
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram