Përse është e rëndësishme për ty të bëhesh aktivitst i Shëndetit Riprodhues dhe Seksual?

Unë besoj se ndërgjegjësimi mbi shëndetin riprodhues dhe seksual dhe të drejtat na mundëson një jetë të sigurtë dhe të shëndetshme. Të ngresh zërin për të rinjtë ndihmon qytetarët të jene të vetdijshëm e të aftë për tu ngritur në këmbë për besimet e tyre.

Përse është e rëndësishme për ty të bëhesh aktivitst i Shëndetit Riprodhues dhe Seksual?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top
Albanian Albanian English English
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram