Udhërrefyesi “PLANIFIKIMI FAMILJAR”

UDHËRRËFYES KOMBËTAR PËR OFRUESIT E SHËRBIMIT SHËNDETËSOR” u miratua nga Ministria e Shëndetësisë, me Urdhër nr. 25, datë 22 Janar, 2016 bazuar në Komponentët e Planifikimit Familjar të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), “FAMILY PLANNING – A Global Handbook for Providers, 2011 Updated. Ky udhërrëfyes u kordinua nga Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin me mbështetjen e UNFPA-së.

Udhërrefyesi “PLANIFIKIMI FAMILJAR”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top
Albanian Albanian English English
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram