Udhërrëfyesi i praktikës klinike për abortin e sigurt

Ky material është bazuar në procedurat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për abortin e sigurt. Botimi i këtij materiali është mundësuar
nga UNFPA Albania. Udhërrëfyesi u miratua me nga Ministria Shëndetësisë me urdhër nr 491, datë 17/11/2015

Udhërrëfyesi i praktikës klinike për abortin e sigurt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top
Albanian Albanian English English
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram