Raporti Periodik Universal “Shëndeti, Të Drejtat dhe Mirëqenia e Popullatave Kyçe në Shqipëri”

Raporti Periodik Universal “Shëndeti, Të Drejtat dhe Mirëqenia e Popullatave Kyçe në Shqipëri” , sesioni i 33-të. Ky raport është përgatitur nga Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillim me mbështetjen e IPPF EN.

Raporti Periodik Universal “Shëndeti, Të Drejtat dhe Mirëqenia e Popullatave Kyçe në Shqipëri”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top
Albanian Albanian English English
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram