Protokollet e Praktikës Klinike të Planifikimit Familjar për Ofruesit e Shërbimit Shëndetësor

Protokolli Kombëtar i praktikës Klinike për Planifikimin Familjarë do të ndihmojë çdo ofrues të Kujdesit Shëndetësor për të ofruar shërbime sa më cilësore për komunitetin. Ky material është mbështetur nga UNFPA Albania dhe menaxhuar nga Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin.

Protokollet e Praktikës Klinike të Planifikimit Familjar për Ofruesit e Shërbimit Shëndetësor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top
Albanian Albanian English English
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram