Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (Axhenda 2030)

Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin në kuadër të arritjes së 17 Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm ka përgatitur disa materiale informuese

Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (Axhenda 2030)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top
Albanian Albanian English English
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram