“Ne kërkojmë më shumë”

“Ne kërkojmë më shumë” është një broshurë udhëzimi për avokimin mbi Edukimit Seksual te të rinjtë.
Ky udhëzues është dizenjuar për të rinjtë, të cilët duan të përmirësojnë edukimin seksual, që ofrohet në shkollat e tyre, qytetet ose shtetet.
Ky udhëzues është shkruar nga Federata Ndërkombëtare e Planifikimit Familjar (IPPF), me mbështetjen e një grupi pune pjesë e të cilit ishin organizatat e The PACT dhe, gjithashtu, të rinjtë vullnetarë të IPPF dhe
organizatat partnere

“Ne kërkojmë më shumë”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top
Albanian Albanian English English
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram