Kanceri i qafës së mitrës mund të parandalohet

Kanceri i qafës së mitrës mund të parandalohet është një broshurë e krijuar nga QSHPZH me mbështetjen e IPPF EN dhe i vinë në ndihme të gjitha grave dhe vajzave të cilat mund të rrezikohen të preken nga virusi i Papilomes Humane.

Kanceri i qafës së mitrës mund të parandalohet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top
Albanian Albanian English English
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram