Fletpalosje “Unë zgjedh TË JETOJ PA DHUNË”-

Eliminimi i dhunës ndaj grave përfshin fuqizimin e tyre për të avokuar për të drejtat e tyre,për të marrë vendime për jetën e tyre, si dhe për të marrë pjesë në jetën e komuniteteve të tyre.

Fletpalosje “Unë zgjedh TË JETOJ PA DHUNË”-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top
Albanian Albanian English English
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram