Edukimi fiziko-seksual dhe inteligjenca emocionale-seksuale

Paketë përmbledhëse e lidhur me edukimin seksual të të rinjve është hartuar bazuar në dy module:
“Gjithcka në një” dhe “Një Vullnetar mund të bëjë gjithcka” publikuar nga Federata Ndëkombëtare e Planifikimit Familjar (IPPF)

Edukimi fiziko-seksual dhe inteligjenca emocionale-seksuale

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top
Albanian Albanian English English
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram