Mëmësia e sigurt në situata emergjencash dhe/ose katastrofash/fatkeqësish natyrore

Material i përgatitur nga Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë (UNFPA) dhe Koordinuar nga Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin. U përgjigjet nevojave të grave dhe vajzave në moshë
riprodhuese dhe/ose shtatzënë për informacion mbi parandalimin e rreziqeve për jetën e tyre dhe/ose të fëmijës së tyre, në rast se do të gjenden në situatë emergjence ose katastrofe.

Mëmësia e sigurt në situata emergjencash dhe/ose katastrofash/fatkeqësish natyrore

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top
Albanian Albanian English English
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram