Day: October 7, 2019

Edukimi seksual në Evropë dhe Azinë Qendrore Përparimet dhe zhvillimet e fundit të teknologjisë.

Një përmbledhje e 25 shteteve Ky raport vlerësimi bazohet në një projekt të përbashkët kërkimor të Rrjetit Evropian të Federatës Ndërkombëtare të Planifikimit Familjar (IPPF EN) dhe Qendrës Federale Gjermane për Edukimin Shëndetësor (BZgA), Qendrës Bashkëpunuese të OBSH për Shëndetin Seksual dhe Riprodhues. Raporti i vleresimitDownload 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share […]

“Ne kërkojmë më shumë”

“Ne kërkojmë më shumë” është një broshurë udhëzimi për avokimin mbi Edukimit Seksual te të rinjtë. Ky udhëzues është dizenjuar për të rinjtë, të cilët duan të përmirësojnë edukimin seksual, që ofrohet në shkollat e tyre, qytetet ose shtetet. Ky udhëzues është shkruar nga Federata Ndërkombëtare e Planifikimit Familjar (IPPF), me mbështetjen e një grupi […]

Raporti Periodik Universal “Shëndeti, Të Drejtat dhe Mirëqenia e Popullatave Kyçe në Shqipëri”

Raporti Periodik Universal “Shëndeti, Të Drejtat dhe Mirëqenia e Popullatave Kyçe në Shqipëri” , sesioni i 33-të. Ky raport është përgatitur nga Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillim me mbështetjen e IPPF EN. Raporti periodik universalDownload 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Mëmësia e sigurt në situata emergjencash dhe/ose katastrofash/fatkeqësish natyrore

Material i përgatitur nga Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë (UNFPA) dhe Koordinuar nga Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin. U përgjigjet nevojave të grave dhe vajzave në moshë riprodhuese dhe/ose shtatzënë për informacion mbi parandalimin e rreziqeve për jetën e tyre dhe/ose të fëmijës së tyre, në rast se do të gjenden në […]

Udhërrefyesi “PLANIFIKIMI FAMILJAR”

UDHËRRËFYES KOMBËTAR PËR OFRUESIT E SHËRBIMIT SHËNDETËSOR” u miratua nga Ministria e Shëndetësisë, me Urdhër nr. 25, datë 22 Janar, 2016 bazuar në Komponentët e Planifikimit Familjar të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), “FAMILY PLANNING – A Global Handbook for Providers, 2011 Updated. Ky udhërrëfyes u kordinua nga Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin me […]

Protokollet e Praktikës Klinike të Planifikimit Familjar për Ofruesit e Shërbimit Shëndetësor

Protokolli Kombëtar i praktikës Klinike për Planifikimin Familjarë do të ndihmojë çdo ofrues të Kujdesit Shëndetësor për të ofruar shërbime sa më cilësore për komunitetin. Ky material është mbështetur nga UNFPA Albania dhe menaxhuar nga Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin. PROTOKOLLET-E-PRAKTIKES-KLINIKE-TE-PLANIFIKIMIT-FAMILJAR-PER-OFRUESIT-E-SHERBIMIT-SHENDETESORDownload 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Kanceri i qafës së mitrës mund të parandalohet

Kanceri i qafës së mitrës mund të parandalohet është një broshurë e krijuar nga QSHPZH me mbështetjen e IPPF EN dhe i vinë në ndihme të gjitha grave dhe vajzave të cilat mund të rrezikohen të preken nga virusi i Papilomes Humane. Broshura-Kanceri-i-qafes-se-mitresDownload 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share […]

“Shërbimet Klinike të Qendrës Rinore Po”

Fletëpalosje Informuese “Shërbimet Klinike të Qendrës Rinore Po” – Kjo fletëpalosje do t’ju informoje e cilat janë shërbimet klinike që ofrohen në mjediset e Qendrës Rinore Po, si pjesë e Qendrës Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin Qendra-PO-Sherbimet-KlinikeDownload 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Scroll to top
Albanian Albanian English English
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram