Trajnimi me te rinjtë “ EDUKIMI SEKSUAL GJITHËPËRFSHIRËS PËR NJË JETË PREMTUESE”

Trajnimi dy ditor me te rinjtë e shkollës se mesme “Sadri Nuri”, Ndroq. Temat kryesore te
trajnimit te trajtuara nga moderatorja Irida Sina me metoda interaktive si prezantimi, puna
ne grupe role play etj. ishin si: shëndeti riprodhues, barazia gjinore, marrëdhënia
nderpersonale, komunikimi dhe aftësitë vendim-marrëse, puberteti, riprodhimi,
kontraceptivet, shtatzënia, IST, HIV/AIDS etj.

previous arrow
next arrow
Slider
Trajnimi me te rinjtë “ EDUKIMI SEKSUAL GJITHËPËRFSHIRËS PËR NJË JETË PREMTUESE”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top
Albanian Albanian English English
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram