TAKIM ME SHOQERINE CIVILE NE KUADËR TË PUNËS SË QËNDRËS KOMBËTARE BURIMORE SHKODËR

Sot u zhvillua ne mjediset e Qendrës Kombëtare Burimore Shkodër një takim me përfaqësues te OJF-ve qe
operojnë ne fusha te ndryshme ne kuadër te aktiviteteve te qendrës.
Pas prezantimit te bere nga drejtuesja e qendrës mbi rolin e kësaj zyre dhe aktiviteteve te saj ne kuadër te
projektit per Qendrën Kombëtare Burimore pjesëmarrësit u fokusuan ne temën e ditës.
Takimi mblodhi se bashku drejtues dhe staf te disa OJF-ve te cilët diskutuan lidhur me temën e Avokatisë
ne nivel lokal per grupet e interesit qe ato përfaqësojnë ne punën e tyre te përditshme dhe qe lidhet me
misionin e këtyre organizatave organizatat pjesëmarrëse ne ketë takimi ishin: Qendra Rinore Arka, Trajnere
ne Edukim, Qendra per Këshillimin e Personave me Aftësi te Kufizuara, Qendra per Zhvillimin e Shoqërisë
Civile, Nucleus Albania, The Door.
Tema qe u diskutua me shume ishte angazhimi i te rinjve dhe vullnetarizmi duke pare se pak është bere ne
këtë fushe dhe qe duhet punuar shume ne drejtim te advokimit te te drejtave te te rinjve per te
vullnetarizuar por dhe te njihet nga institucionet apo bizneset tek te cilat ata punësohen me vone.
Tema te tjera qe u preken por u ndërthuren përsëri me te rinjtë ishin tema e punësimit te rinjve, edukimit
qytetar dhe edukimit ligjor e mjedisor.

previous arrow
next arrow
Slider
TAKIM ME SHOQERINE CIVILE NE KUADËR TË PUNËS SË QËNDRËS KOMBËTARE BURIMORE SHKODËR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top
Albanian Albanian English English
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram