Raport mbi Forumin me teme ““HUMAN RIGHTS, GENDER TRANSFORMATIVE APPROACHES, CITIZENSHIP, EVOLVING CAPACITY AND SEX POSITIVITY”

Trajner: Irida Sina

Lehtësuese: Fidane Leka

Me date 22 Shtator
2018, Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin, realizoi forumin me teme
““HUMAN RIGHTS, GENDER TRANSFORMATIVE APPROACHES, CITIZENSHIP, EVOLVING
CAPACITY AND SEX POSITIVITY”  si pjese e
projektit “Empower children and young
people to a free physical-sexual and emotional life”
mbështetur nga IPPF
EN. Forumi zgjati 4 ore dhe kishte ne fokus te rinjte lokal dhe kendveshtrimin
e tyre rreth edukimit seksual gjitheperfshires. Trajnimi u zhvillua prane
Qendres Rinore “ATA”. Ne kete forum moren pjese 23 te rinje nga mosha 16-24
vjec.  Forumi ngjalli shume interes te
pjesmarresit duke i bere ata te diskutonin dhe jepnin mendime per te ardhmen e
ESGJ ne zonen e tyre dhe se si mund te angazhojne te rinj te tjere.

Ne përfundim te forumit u shërbye nje katering
per pjesmarresit.

Fotot: https://drive.google.com/drive/folders/1yRx2aUAno8eNnOXfUpPuvX5HoCkPHa21?ogsrc=32

Raport mbi Forumin me teme ““HUMAN RIGHTS, GENDER TRANSFORMATIVE APPROACHES, CITIZENSHIP, EVOLVING CAPACITY AND SEX POSITIVITY”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top
Albanian Albanian English English
Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram