Java e shendetit

Në kuadër të përfundimit të Javës Europiane të Shëndetit, Rrjeti Y-PEER, Albania ne bashkepunim me Shoqaten e Fëmijëve dhe të Rinjve me Diabet ,JEFF Albania, Beyond Barriers, Act for Society, Pro-Youth, AIESEC, Roma Active Albania, RIAS, Liburnetik, Y-PEER,...